Månadsmöten

Mariakyrkan Kungsvägen 117 kl 18.30
Växjö

Välkommen till en ny säsong.
På våra möten, korta förhandlingar, auktion, lotteri, urval, fika i kamratlig samvaro.
Om
Inbjudna gäster, föredrag, försäljare av frimärken, m.m se dagboken.

Dagboken

Oftast första Onsdagen i varje månad.
Vi ses på mötet

Mötesdatum

2016

Hösten

7/9
5/10
2/11
7/12

Aktiviteter

Resor, utställningar, studiebesök m.m. Se Dagboken
Föreningen håller med Michelkataloger och Facitkataloger i klubblokalens biliotek. Katalogerna omfattar hela världen och fins på plats för direktstudium eller för hemlån.

Växjö Filatelistförening
Box 438
35106 Växjö
Tillbaka