Skogsbrynet 4 Vxj, Sweden

Månadsrapport


Avser perioden 1 april to 22 april

Den här rapporten genereras automatiskt varje midnatt


Max o minvärden

Maximum temperature: +23.7 °C at 16:10:00 on 20 april
Minimum temperature: -3.8 °C at 06:58:00 on 01 april

Maximum humidity: 44 % at 07:21:00 on 14 april
Minimum humidity: 13 % at 17:11:00 on 20 april

Maximum dew point: -6 °C at 17:17:00 on 20 april
Minimum dew point: -21.1 °C at 05:28:00 on 01 april

Minimum wind chill: +999 °C at 20:55:00 on 22 april
Maximum heat index: +22 °C at 16:10:00 on 20 april

Maximum barometric pressure: 1035 mB at 11:11:00 on 19 april
Minimum barometric pressure: 1007 mB at 19:11:00 on 07 april

Maximum wind gust: 0 m/S from 357° at 23:59:00 on 22 april

Maximum indoor temperature: +24.6 °C at 18:21:00 on 21 april
Minimum indoor temperature: +20.2 °C at 22:43:00 on 11 april


Medelvärden

Average temperature: +8.1 °C
Average maximum temperature: +14.8 °C
Average minimum temperature: +1.3 °C

Average humidity: 24 %
Average maximum humidity: 32 %
Average minimum humidity: 17 %

Average dew point: -13.5 °C
Average maximum dew point: -9.7 °C
Average minimum dew point: -17.3 °C

Average minimum wind chill: +999 °C
Average maximum heat index: +21.2 °C

Average barometric pressure: 1813.7 mB
Average maximum barometric pressure: 565.4 mB
Average minimum barometric pressure: 3061.9 mB

Average indoor temperature: +17.1 °C
Average maximum indoor temperature: -209.3 °C
Average minimum indoor temperature: +243.6 °C


Summa nederbörd:
(Värdena är för dygnet som slutar på angivet datum)


Antal nederbördsdagar: 0
Maximum rainfall rate recorded is zero
Total rainfall for april: 0 mm
Ingen nederbörd på: 17 dagar
Senaste regnmängd: 0 mm

Average of daily peak wind gusts: 0 m/S
Average of daily peak wind gust direction: 357°