Skogsbrynet 4 Vxj, Sweden

Månadsrapport


Avser perioden 1 juni to 13 juni

Den här rapporten genereras automatiskt varje midnatt


Max o minvärden

Maximum temperature: +33.4 °C at 18:33:00 on 13 juni
Minimum temperature: +8.5 °C at 03:15:00 on 01 juni

Maximum humidity: 77 % at 23:59:00 on 12 juni
Minimum humidity: 11 % at 19:11:00 on 13 juni

Maximum dew point: +11.1 °C at 23:59:00 on 12 juni
Minimum dew point: -13.3 °C at 02:21:00 on 01 juni

Minimum wind chill: +999 °C at 20:55:00 on 13 juni
Maximum heat index: +30.1 °C at 18:33:00 on 13 juni

Maximum barometric pressure: 1021 mB at 04:08:00 on 10 juni
Minimum barometric pressure: 1008 mB at 23:59:00 on 12 juni

Maximum wind gust: 0 m/S from 357° at 23:59:00 on 13 juni

Maximum indoor temperature: +28.6 °C at 18:55:00 on 06 juni
Minimum indoor temperature: +20.6 °C at 09:55:00 on 02 juni


Medelvärden

Average temperature: +19.5 °C
Average maximum temperature: +25.5 °C
Average minimum temperature: +13.5 °C

Average humidity: 30 %
Average maximum humidity: 43 %
Average minimum humidity: 16 %

Average dew point: -2 °C
Average maximum dew point: +3.2 °C
Average minimum dew point: -7.1 °C

Average minimum wind chill: +999 °C
Average maximum heat index: +25.3 °C

Average barometric pressure: 1013.7 mB
Average maximum barometric pressure: 1015.9 mB
Average minimum barometric pressure: 1011.5 mB

Average indoor temperature: +23.8 °C
Average maximum indoor temperature: +24.9 °C
Average minimum indoor temperature: +22.6 °C


Summa nederbörd:
(Värdena är för dygnet som slutar på angivet datum)

3rd juni - (5 mm)

Antal nederbördsdagar: 1
Maximum rainfall rate: 56 mm/hour at 00:00:00 on 12 juni
Total rainfall for juni: 5 mm
Ingen nederbörd på: 1 dagar
Senaste regnmängd: 0 mm

Average of daily peak wind gusts: 0 m/S
Average of daily peak wind gust direction: 357°