Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage/P-platser

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV

Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

Tvättstugor

På bottenplanen i samtliga hus finns  tvättstugor. I hus 55 finns det även en separat tvättstuga för grovtvätt, bokas på plats 

Det åligger den som använder sig av tvättstugorna att:

Eter tvättpasset väl rengöra maskinerna. Tömma ludd i så väl som tumlare som torkskåp. Tvätta ren maskin ovanpå och i facken för tvättmedel, sopa och om så behövs, torka golvet. I samband med att tvättpasset avslutas flytta sitt lås till parkeringen eller ny tid. Omgående flytta sitt lås till parkeringen eller ny tid om tvättpasset inte kommer att utnyttjas

OBS!
Det är tillåtet att börja sin tvättid ca 1 timme innan utsatt tid under förutsättning att det är ledigt i tvättstugan.

Om den bokade tiden inte används efter 2 timmar, anses tiden förbrukad och det är tillåtet att använda tvättstugan av övriga.

I tvättstugan gäller även tiderna för nattro, dvs ingen aktivitet i  tvättstugan mellan kl 22.00 -  kl 07.00 följande morgon.