Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage/P-platser

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV

Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

Efter årsstämman 2018 har styrelsen för HSB:s Brf Hugin följande sammansättning:

Ordförande:
Pia Fridén
piaf0307@gmail.com
070 755 21 43

Sekreterare:
Håkan Wretström

Ledamot:
Eva Nyberg

Ledamot:
Jane Nygren

HSB.ledamot:
Christoffer Nilsson

Vicevärdar:
Hans Hagström och Pia Fridén
Tfn 073 058 1939 eller 070 7552143