Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage/P-platser

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV

Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

Ordningsregler

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 13 februari 2001 beslutat att nedanstående ordningsregler skall gälla med omedelbar verkan. Revidering av ordningsreglerna ägde rum vid möte 2004-01-19. Styrelsen vill särskilt framhålla att dessa regler på intet sätt ersätter de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt föreningens stadgar.

Ordningsreglerna skall i stället närmast ses som en utfyllnad och förklaring av vissa delar av stadgarna

Allmänt
Det åligger föreningens medlemmar och hyresgäster att:

Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Om skada uppstår snarast underrätta vicevärden härom. Vid skada på lägenheten eller fastigheten som måste åtgärdas omgående kontakta Tillströms fastighetsservice.

Inte använda lägenheten eller annat föreningens utrymme till annat än avsett ändamål. Inte lämna entrédörrar, källardörrar eller andra dörrar till gemensamma utrymmen olåsta. Vara sparsam med vatten, såväl varmt som kallt. I övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen och vicevärden lämnade föreskrifter.

Dörrar
Underhållsansvaret för lägenhetens ytterdörr ligger nu på styrelsen och bostadsrättsföreningen enl de nya stadgarna som togs på stämman den 8 maj 2018. Bostadsrättshavaren har dock ansvar för dörrens insida. Dörrarna är en form av säkerhetsdörr vilket innebär att styrelsen bestämt avråder övriga lås på dörrarna. Skulle någon vilja ändra detta, görs detta inte utan styrelsens medgivande..

Hissar
Respektera de säkerhetsregler som finns i hissen, dvs inte överbelasta eller åsamkar någon annan skada som gör att hissen blir sittandes. Skulle någon inte beaktar dessa regler och hissen stannar, får den som åsamkat skadan,  själv står för utryckningskostnaderna och ev andra åtgärder.

Det är inte tillåtet att:
Borra i väggar, tak eller golv på andra tider än vardagar mellan klockan 08.00 – 19.00 och lördagar och helgdagar mellan klockan 10.00 – 18.00.
Utöva störande hobby- eller andra arbeten såsom hamrande, knackande sågande och dylikt i lägenheterna. (sådana arbeten kan utföras i de särskilda rum som finns iordningställda för ändamålet på de tider och i enlighet med de anvisningar som finns angivna utanför dessa rum)

Spela musik eller instrument på hög och störande volym, särskilt inte med öppna fönster, på balkong eller gård. Aldrig spela så högt att man stör någon, detta gäller hela dygnet: Nattro gäller mellan kl 22.00 - 07.00 vardagar och 23.00 - 09.00 på helger. Nattro gäller också för tvättstugan. Skaka mattor, dammtrasor, dukar och dylikt från fönster eller utanför eller på balkongräcke. Hänga blomsterlådor eller andra föremål utanför balkongräcke. Röka i trapphus eller i andra gemensamma utrymmen

Utan styrelsens godkännande måla balkongväggar och tak samt fönstrens utsidor i annan färg än vit.
Utan styrelsens godkännande sätta upp utomhusantenn (parabol, radioantenn, TV-antenn) på föreningens fastighet. Förvara obrukbara cyklar i cykelhuset eller i cykelställ. Ställa eller förvara cyklar, barnvagnar, eller vad det vara månde i trapphus, källargångar eller i andra gemensamma utrymmen.

Parkera motorfordon, husvagnar och dylikt på innegården (tillfällig uppställning i direkt samband med sak- och persontransporter är dock tillåtet).
Avfyra fyrverkeripjäser från balkong, fönster eller från annat ställe inom föreningens fastighet. Mata fåglar från balkong, fönster eller på gården.

Grillning

Från och med den 1 maj 2017  har styrelsen beslutat att grillning vare sig med el-, gasol- kolgrill eller annan typ av grill är tillåtet på balkongen, dvs all typ av  grillning på balkongerna är förbjudet. Många föreningar väljer att förbjuda grillning på balkonger dels för ev brandrisk men också av hänsyn till de boende ”ingen boende får – enligt stadgarna – störa sina grannar någon gång

[1](§42 enl normalstadgarna.)1] När bostadsättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas."

Vill man grilla hänvisa vi tills vidare, bl a gräsplätten vid mattstången mellan hus 51 och 53 eller gräsplätten vid mattstången mellan hus 55 och 57. Förutsättningen är att alla städa bort, aska, matrester och grill efter sig. Samma hänsyn till grannar gäller även här. Styrelsen letar under tiden efter en lämplig grillplats på gården där var och en kan ta med sig sin egen grill under samma förutsättning som ovan, dvs att man städa efter sig.

Även på Spetsamossen finns det tillgång till ett antal grillar.

Kolfilter
är endast det som är tillåtet i föreningen vad det gäller köksfläktar. Ingen anslutning av kolfilter få ske till övrigt ventilationssystem då detta påverka hela fläktsystemet

Spola ned föremål som kan orsaka stopp i avloppet, t .ex blöjor, bindor tops m.m. Lämna ut portkoden till obehörig. Använda dörrmatta utanför den egna dörren i trappuppgången

Renovering av lägenhet
Vid kommande renovering av den egna lägenheten, kontakta förvaltaren Tillström eller styrelsen innan renoveringen startar. Detta med anledning av att inget varmvatten eller andra gemensamma ledningar stängs av.  Nedskräpning i övriga utrymmen såsom hiss och trapphus får den som renoverar ansvarar över. För mycket nedskräpning i allmänna utrymmen debiteras den renoverade medlemmen.

Särskilda regler för tvättstugorna  
Se under tvättstugor i menyn