Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage/P-platser

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV

Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

Källsortering
För föreningens sophantering gäller i första hand de av Växjö kommunuppställda reglerna (se skriften Sophantering 2000) Det åligger föreningens medlemmar och hyresgäster att noga följa dessa regler.

Miljöhus
Till föreningen finns 2 miljöstationer insprängda mellan garagen. Ett till hus nr 51 -53 och ett till hus nr 55 – 57. Övriga sopor som inte ryms eller tillåts slänga i dessa rum får var och en bostadsrättsägare själv ombesörja att de körs iväg till kommunens sopptipp.

Matavfall

Föreningen har beslutat att fr o med den 15 januari 2014 införa insamling av

I våra två miljöhus kommer det att finnas två stora gråa kärl. Kärlen är märkta med en stor klisterlapp med en bild på papperspåse och texten ”Matavfall”. Påsar som matavfallet ska läggas i. Påsarna hämtas gratis i miljöhuset. OBS! dessa påsar ska enbart användas till matavfallet.

    Sopnedkastet kommer att användas även i framtiden, men  enbart till det som inte är matavfall.

  Det bör särskilt framhållas att det finns kärl för: 
    - Tidningspapper
   - Kartongpapper
   - Ofärgat glas
   - Färgat glas
   - Plåtförpackningar
   - Hårdplast

      - Tillfälliga kärl för batterier och lampor

Grovsopor
Grovsopor t.ex. trä, porslin, textilier, wellpapp, frigolit, elektriska apparater lämnas av den boende själv på kommunens sopstation.
   

Det är inte tillåtet att;  kasta miljöfarligt avfall i sopnedkasten lämna sopor av annat slag än ovan nämnda i miljöhusen