Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage/P-platser

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV

Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

Grindar

På stämman år 2010 tog föreningen ett beslut med att sätta upp grindar vid infarten till gården både via Vinter- och Vårvägen.  Till varje lägenhet ingår det en handsändare som ska följa lägenheten vid försäljning, En extra handsändare finns att köpa till för 500 kr, dock endast 2 handsändare totalt per lägenhet.

Grindar finns nu både vid Vår- Vintervägen. En gånggrind  finns vid öppningen mellan gårdarna mot Liedbergsgatan. Denna grind öppnas från båda hållen med lägenhetsnyckeln. Övriga grindar kommer att vara motorstyrda och kan öppnas utifrån med en handsändare eller med lägenhetsnyckeln.  Till varje lägenhet kommer en handsändare och tre dörr-tags utan kostnad att delas ut, dessa ska kvitteras. 

Handsändarna och dörr-tagsen ska betraktas som lägenhetsnyckel. DVS, ha samma dignitet som denna. Om handsändare/dörr-tags saknas vid försäljning av bostaden, kommer dessa att tas ur systemet.  Förlust av handsändare och dörr-tags betalas och ersätts av den boende. För de lägenheter som vill kvittera ut flera sändare högst 2/lägenhet (en st handsändare gratis/lägenhet) får på kontoret deponera 500kr/st per sändare och återfås vid försäljning

Instruktion
Vid varje grind kommer det att finnas en porttelefon både med knappar och nyckelinsats. 

Infart (bilgrindar)
Den boende öppnar grindarna med handsändaren utan att stiga ur bilden.  Man kan även öppna med lägenhetsnyckeln om så önskas eller om tekniken skulle fallerar.  Grinden stängs automatiskt efter ca 2 min.  Gäster som vill besöka vårt område får ringa på de boendes hemtelefon via porttelefonen. Grinden öppnas med knapp 5 precis som vår nuvarande entrételefon.

De boende som inte har stationär telefon kommer inte att kunna utnyttja porrtelefonen. I de fallen får man ringa den boendes mobilnr direkt (den boende få gå ut och öppna med sin handsändare). OBS! inga koder kommer att finnas till dessa porttelefoner.

Utfart (bilgrindar)
Vid utfart, kör fram till anvisad markering strax innan grinden. Grinden öppnas och stängs automatiskt efter inprogrammerad tid,  ca 1 min..

Gånggrinden
Passage genom denna grind, sker på båda hållen med lägenhetsnyckeln.

Inpassering – Entrédörr
 

Tag
Istället för nycklar använder du en kodbricka (s.k. ”tag”) vid passage genom dörren. Du visar endast tagen för läsaren och kan sedan passera dörren. Tagen är personlig för varje användare. Du tillåts endast passera de dörrar du har behörighet till.

Lägenhetsnyckeln
Lägenhetsnyckeln kommer att kunna användas även i framtiden om någon nu skulle vilja det.

Kostnad förlorad/extra handsändare = 500 kr
Kostnad förlorad och extra dörr-tags = 300 kr

Vid övriga frågor ring ngn i styrelsen/vicevärden