Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage_Plats

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV

Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

Garage/P-platser

Garage finns, ca 44 st. Till dessa är det relativt lång kö. Är du intresserad, anmäl dig omedelbart till vicevärden. För övrigt finns det både parkeringsplatser och gästparkeringar. 

P-platser
P-platserna 56 st som den 1 januari 2016 kom att beläggas med avgift; 100 kr/plats. En lägenhet En
p-plats/garage i första
hand. Finns det P-platser över, kan man hyra P-plats 2 med 1 månads uppsägning.

Parkeringsplatserna är endast avsedda för boende i Brf Hugin eller gäster till de boende.

Är du även intresserad av P-plats anmäl dig till styrelsen
.

Kör sakta rekommenderad hastighet max. 20 km/tim!

Parkera inom markerade p-rutor.

Regler för Hugins gästparkering!
Gästparkeringarna är till för Brf Hugins tillfälliga gäster. Maximal parkeringstid är 48 timmar. Boende kan använda gästparkeringarna för i- och urlastning av bilden dock max 30 minuter

Förutsättning för att överhuvudtaget få hyra 1
P-plats eller garage i Brf Hugin är att du är ägare till en bil!

Garage och parkeringsplatser
Garagen och parkeringsplatserna är endast avsedda för inregistrerade, besiktigade, skattade och försäkrade motorfordon i kördugligt skick.

Garage får endast hyras av bostadsrätthavare i Brf Hugin och skall användas för bostadsrättshavares eget fordon. Det är inte tillåtet att hyra ett garage eller P-plats som sedan används av släkting eller vän.

Du får inte hyra ut garaget i andra hand. Om du inte behöver garaget under en längre period och om du vill hyra ut det ta kontakt med värden, som ombesörjer att nästa person på garagekölistan hyr ditt garage under den perioden.

Garagen får inte användas som bilverkstad. Enklare reparationer får naturligtvis utföras.

Endast en extra omgång däck får finnas i garaget.

Brandfarliga produkter får inte förvaras i garagen.

El-anslutning mot bilen får ej lämnas utan tillsyn,
t. ex. batteriladdning.