Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage/P-platser

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV

Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

 

Dörrar

Dörrar
Underhållsansvaret för lägenhetens ytterdörr ligger nu på styrelsen och bostadsrättsföreningen enl de nya stadgarna som togs på stämman den 8 maj 2018. Bostadsrättshavaren har dock ansvar för dörrens insida. Dörrarna är en form av säkerhetsdörr vilket innebär att styrelsen bestämt avråder övriga lås på dörrarna. Skulle någon vilja ändra detta, görs detta inte utan styrelsens medgivande.

Nycklar
V
id försäljning ska samtliga nycklar som tillhör lägenheten, se nedan, lämnas till Fastighetsförvaltaren Benno Tillström, tfn 070 5863389. Om lägenheten säljs via mäklare ska en lägenhetsnyckel överlämnas till mäklaren. Detta för att eliminera att nycklar finns på drift. Köparen får sedan kontakta Benno för att kvittera ut sina nycklar samt en uppföljning att rätt antal nycklar finns hos köparen

·         Till varje lägenhet ska det i grundutförande finnas:
 

1 st handsändare,
3 st taggar,
2 st tvättnycklar,
2 st postnycklar
Lägenhetsnycklar *

Garagenycklar och garagekön kommer i fortsättningen att skötas av vicevärden/ordföranden  Till garagen finns det 2 nycklar.

Saknas nycklar vid försäljning kommer säljaren att krävas på ersättning. Borttappad, saknad eller förstörd nyckel kommer också att debiteras från och med den 1 december 2013 och anmäls till Benno Tillström.

Prislista för nycklar:

Handsändare till grind   500 kr/st
Tagg 300 kr st
Tvättnycklar 300 kr st
Postnycklar 300 kr st
* Lägenhetsnycklar: ta kontakt med Tillström då föreningen  inte har befogenhet över dessa. Lägenhetsnycklarna tillhör bostadsrättshavaren
 
Garagenycklar 300 kr st
Garagenycklar hanteras av vicev/ordföranden