index.htm

Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage/P-platser

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV

Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

 

Balkong

Utan styrelsens godkännande måla balkongväggar och tak samt fönstrens utsidor i annan färg än vit. Utan styrelsens godkännande sätta upp utomhusantenn (parabol, radioantenn, TV-antenn) på föreningens fastighet.

Inglasning av balkong
Önskar du glasa in din balkong? ta först kontakt med föreningens styrelse/vicevärd innan arbetet påbörjas.

Markis/vindskydd, rull- lamellgardiner och övrigt tyg på balkongen ska ha en enhetlig färgskala. Färger som styrelsen vädjar till är: vitt, grått, beigt och silver eller liknande färgskala. Gardiner som redan är uppsatta med annan färg gäller fram till ett byte.

OBS! ingen grillning oavsett grilltyp på våra balkonger är tillåtet sedan sommaren 2017, dvs all grillning förbjuden