Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage/P-platser

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV
Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

 

Andrahandsuthyrning

Att upplåta bostadsrätten i andra hand

Vad är en andrahandsupplåtelse?
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du självständigt använder Din lägenheter. Detta gäller även om Du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Måste jag ha styrelsens tillstånd? Om du vill hyra eller låna ut Din lägenhet ska Du ansöka om styrelsens godkännande. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför Du vill hyra ut samt namn och personnummer på den ska bo i lägenheten.

Kan jag överklaga styrelsens beslut? Om styrelsen avslår Din ansökan kan Du "överklaga" beslutet till hyresnämnden.

----------
För att hyra ut i andra hand måste du har styrelsens samtycke (se § 44). Ansökan skall varar skriftlig. På önskan skall det tydligt framgå varför lägenheten skall hyrs ut, till vem den skall hyras ut och hur lång tid den skall hyras ut. Blanketten finns hos vicevärden. Styrelsen lämnar sedan besked om ansökan ska beviljas eller avslås.

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges från 6 till 12 månader i taget.

Blankett andrahandsuthyrning